INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A
En kilde til kunnskap

12. mars 2020

Avlyst GDPR-kurs 24. mars.

På grunn av usikkerhet knyttet til utviklingen av corona-situasjonen i Norge, har IKA Kongsberg besluttet å avlyse GDPR-kurset den 24. mars. Vi beklager de ulemper avlysningen måtte medføre for alle påmeldte deltakere. Etter hvert som situasjonen normaliserer seg, vil vi vurdere når kurset kan settes opp på nytt, og sende ut ny invitasjon.

Les mer

12. mars 2020

Redusert bemanning

IKA har for tiden redusert bemanning som følge av corona og det kan derfor være litt lenger svartid enn vanlig.

Les mer

20. desember 2019

SLUTTRAPPORT – FRYSING AV PAPIRARKIVER SOM TILTAK MOT SKJEGGKRE

I 2017 ble IKA Kongsberg tildelt utviklingsmidler fra Arkivverket for å forske på frysing av papirarkiver som tiltak mot skjeggkre. Rapporten er nå ferdig og er tilgjengelig på våre nettsider. Vi håper rapporten kan være til nytte for arkivsektoren og andre som arbeider med forvaltning og bevaring av papirarkiver. Rapport -frysing av papirarkiver som tiltak […]

Les mer

16. desember 2019

VI SØKER AVDELINGSLEDERE

VI SØKER AVDELINGSLEDERE TIL AVDELING FOR ARKIVDANNING/E-DEPOT OG TIL AVDELING FOR ARKIVFORVALTNING Ønsker du å lede dyktige fagfolk, bidra til fine arbeidsdager og skape gode resultater? Da er dette en fantastisk mulighet for deg! Du finner stillingsutlysningen på Finn.no: http://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=165461472

Les mer

13. desember 2019

SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKT PUBLIKUMSTINGA DIGITALISERING

Pilotprosjektet skulle utvikle og prøve ut publikumsbestilt digitalisering av arkivstykker på papir som et supplement til arkivdepotets gratis kjernetilbud. Formålet var primært å øke tilgjengeligheten for publikum og å opprette et alternativ til ressurskrevende reiser til lesesalen. Det lå også til grunn at det som ble digitalisert samtidig skulle gjøres tilgjengelig for allmennheten. Prosjektet er […]

Les mer

06. desember 2019

Høring – NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Mandatet til Arkivlovutvalget som ble oppnevnt 1. september 2017 var blant annet å gjennomgå arkivloven og arkivforskriften og foreslå ny arkivlov eventuelt endringer i gjeldende arkivlov. NOU 2019:9 ble overlevert til Kulturdepartementet 2. april 2019. Formålet med høringen var å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast. IKA Kongsberg har sendt inn […]

Les mer