INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A
En kilde til kunnskap

06. mai 2022

Er du vårt nye personvernombud?

IKA Kongsberg er et interkommunalt arkivselskap med 39 eiere i Buskerud, Telemark og Vestfold. Vi er våre eieres arkivfaglige kompetanseinstitusjon og tilbyr tjenester innenfor alle deler av arkivfaget. Vi holder til i Archon, et nytt og moderne bygg i Kongsberg. IKA Kongsberg er i utvikling og har i dag 43 ansatte. IKA Kongsberg utvikler et […]

Les mer

04. mai 2022

Utsatt representantskapsmøte 13. juni

Representantskapet i IKA Kongsberg innkalles til et nytt møte i representantskapet mandag 13. juni kl 9-11 på Teams. Møte 26. april måtte avsluttes da vi var to representanter for få til å være vedtaksdyktige. Vi er et stort IKS med hele 39 eiere og vi er avhengige av at minst 26 møter. Dere bes derfor […]

Les mer

07. april 2022

Åpningstider påsken 2022

På grunn av ferieavvikling har vi redusert bemanning i påsken. Den 11. og 12. april vil vårt sentralbord vil være betjent mellom klokken 10.00 – 14.00. Den 13. april holder vi stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre eiere og samarbeidspartnere en riktig god påske!

Les mer

01. april 2022

Invitasjon til kurs i grunnleggende offentlighetsrett

IKA Kongsberg har gleden av å invitere arkivansatte i våre eierkommuner til et kurs i grunnleggende offentlighetsrett på Teams. Foredragsholder er juridisk rådgiver Merete Longva Bjerke. Dato: 5. mai Klokkeslett: 9.30 – 11.30 Påmelding innen 3. mai til: Postmottak@ikakongsberg.no Vennligst oppgi e-postadresse som skal benyttes under kurset ved påmelding. Kontaktperson: Ina Halle-Knutzen Vel møtt!

Les mer

01. april 2022

IKA Kongsberg søker avdelingsleder

IKA Kongsberg er et interkommunalt arkivselskap med 39 eiere i Buskerud, Telemark og Vestfold. Vi er våre eieres arkivfaglige kompetanseinstitusjon, og tilbyr tjenester innenfor alle deler av arkivfaget. Dette innebærer alt fra rådgivning i arkivdannelsesfasen, til bevaring for forvaltning av historiske arkiver. IKA Kongsberg holder til i Archon, et moderne bygg i Kongsberg, med gode […]

Les mer

22. mars 2022

Representantskapsmøte 26. april 2022

Vedlagt er formell innkalling med saksdokumenter til representantskapsmøtet tirsdag 26. april 2022 kl. 13.00 – 15.00. Alle vedlegg ligger fortløpende knyttet til sak, utenom til sak 005/22: Regnskap 2021 og sak 006/22: Årsmelding 2021. Som tidligere varslet, vil møtet også i år arrangeres digitalt. Representantskapet er vedtaksdyktige ved 2/3 oppmøte av valgte representanter. Vi sender […]

Les mer

31. januar 2022

Digitalt foredrag med filosof Einar Øverenget i anledning IKA Kongsbergs 30-årsjubileum

Onsdag 2. februar kl. 11-12 inviteres alle til et digitalt foredrag i forbindelse med at IKA Kongsberg fyller 30 år! Vi har invitert filosof Einar Øverenget til å reflektere om temaet: «Demokrati og dokumentasjon – Intet fungerende lokaldemokrati uten et velfungerende arkiv» Einar Øverenget er professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet. Han har i […]

Les mer

02. februar 2022

IKA Kongsberg 30 år – Daglig leders og styreleders refleksjoner

Daglig leder for IKA Kongsberg, Wenche Risdal Lund og styreleder Astrid Sommerstad har satt seg ned og snakket sammen om at IKA Kongsberg nå har blitt 30 år. Her får vi refleksjoner om blant annet vår samfunnsrolle, våre tjenester og den enorme utviklingen vi har gjennomgått de siste 30 årene.

Les mer