INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Eiere

Nåværende og potensielle eiere er kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark. IKA Kongsberg ble stiftet i 1992, etter et initiativ fra Statsarkivet i Kongsberg. Den 13. november 2002 ble det nye interkommunale selskapet stiftet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

Vestfold Arkivleder/kontaktperson
 Færder kommune  Line Jeanette Fossnes:
 Holmestrand kommune  Hilde Simonsen Kvisle: hilde.simonsen@sande.kommune.no
 Horten kommune  Henning Grimstad: henning.grimstad@horten.kommune.no
 Larvik kommune  Anja Husebæk: anja.husebak@larvik.kommune.no
 Re kommune  Kristin Alsaker Tørfoss: kristin.torfoss@re.kommune.no
 Sandefjord kommune  Jørn Roger Skaugen: Jorn.Roger.Skaugen@sandefjord.kommune.no
 Sande kommune  Hilde Simonsen Kvisle: hilde.simonsen@sande.kommune.no
 Svelvik kommune
 Tønsberg kommune  Berit Sollie: berit.sollie@tonsberg.nommune.no