INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Organisasjon

IKA Kongsberg har følgende organisering.


Representantskap: Representantskapet består av en representant fra hver eier. Representantskapet ledes av Elin Gran Weggesrud, Holmestrand kommune

Styret: Styret består av fem valgte medlemmer og tre varamedlemmer. Styret velges av representantskapet. Styrets leder er Astrid Sommerstad

Daglig leder: Wenche R. Lund

Valgkomité: Representantskapets valgkomité består av tre personer; én fra hvert fylke. Valgkomiteen velges årlig.

Revisor: Selskapets valgte revisor er Vestfold og Telemark revisjon IKS

Regnskap: Regnskapsavdelingen i Horten kommune har ansvaret for å føre regnskapet for selskapet

Hovedtillitsvalgt: Ina Halle-Knutzen

Verneombud: Anette Espelid og Henriette S. Øygarden

Personvernombud: Merete Longva Bjerke