INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Trelasthuset Caspar Holter i Drammen 1808-1816

Av og til dukker det opp spennende privatarkiv blant materialet fra (fylkes-/) kommunene. I dette tilfellet viste den mystiske protokollen som kom inn med arkivet til Drammen videregående skole å være en kopibok fra trelastfirmaet Caspar Holter & Co for årene 1808-1816. Kollega Steinar Marvik har skrevet en artikkel som viser hva denne protokollen kan fortelle oss om sin samtid. Kanskje særlig interessant er hva den sier om forholdene under napoleonskrigene med blant annet beslagleggelse av fiendtlige skip (se s. 4 og 8); kapervirksomhet, eller offentlig godkjent piratvirksomhet om du vil (se s. 11-12); og lisensfart (se s. 7-8). Det var trelast som dominerte utskipningene til Holter, som særlig skrøt av sine lange planker, men vi hører også om kreativ import av alkohol der små mengder blir tatt med om gangen under påskudd av å være en del av mannskapets proviantering (se s. 5). Under eksportforbudet for korn i 1812 er det like imponerende å høre at korn ble forsøkt utført som druebrennevin (se s. 5-6). Marvik har også laget et register over kopibokens innhold, samt en oversikt over nevnte skip og kapteiner. (Se filer under). Når èn kopibok inneholder så mye informasjon, tenk hva et helt arkiv kan fortelle oss om fortiden!