INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Skolesparing i Hedrum

Fra rundt 1910 begynte det å bli vanlig med skolesparekasse. I våre arkiver finnes hundrevis av protokoller med opptegnelser over små og store innskudd. Hedrum skolestyre opprettet 19/3-1962 en nemnd som skulle utrede skolesparingen i kommunen. De innhentet informasjon både fra Norge og Sverige for å få oversikt over hvilke systemer som fantes. Det var i hovedsak tre systemer.

Den daværende ordning i Hedrum var at læreren samlet inn penger og fylte ut kontrabøker og spareprotokoller. Dette medførte mye ekstraarbeid for lærerne. Det andre systemet var med sparebøsser og noteringsbøker for hjemmebruk. Banken hentet bøssene to ganger i året. Etter det tredje systemet fikk hver klasse en klassesparebøsse der hver elev hadde en noteringsbok for selv å skrive ned hva de puttet i bøssen. Henting og avregning ble foretatt av banken to ganger i året.

Foto: Klassesparebøsse med glade elever. Fotografi levert av Vang Sparebank som reklame for systemet.

Nemnda gikk inn for at kommunen skulle bruke det tredje systemet og anbefalte planen til Vang Sparebank. Saken kom opp som nr. 107/62. Det ble da kun vedtatt å sende innstillingen til Hedrum Sparebank og Skolerådet for uttalelse.

Det kom tilbakemelding fra Hedrum skoleråd 25/3-1963. Flertallet der gikk inn for avvikling av skolesparingen fra 1. juli 1963. Hedrum Sparebank var i brev 8. april 1963 villig til å strekke seg langt for å opprettholde ordningen.

Saken var oppe i skolestyret som sak 98/63 uten at jeg har kunnet finne den i møteboka. Trolig ble hele ordningen avviklet som anbefalt av skolerådet.

Steinar Marvik