INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Rasjoneringsberedskapen for matvarer

Det er velkjent at det var rasjonering på forbruksvarer under de to verdenskrigene i forrige århundre. Enkelte matvarer som sukker, kaffe og «sydfrukter» ble rasjonert helt inn på 1950-tallet. Rasjonering på biler varte til 1960. Loven om forsynings- og beredskapstiltak av 1956 gav staten rett til blant annet å rasjonere matvarer ved «krig, krigsfare eller andre ekstraordinære kriseforhold». I slike tilfeller skulle kommunene spille en sentral rolle. Man skulle være forberedt, og beredskapslagre av rasjoneringshefter og informasjonsplakater ble oppbevart i kommunene. Ved behov skulle bestemte personer få ansvaret med å sette rasjoneringen ut i verk på kort tid.

Plakaten du ser her er kommet hit via Sande kommune i Vestfold og viser hvor mye hver borger skulle få utdelt i en krisesituasjon. Rasjoneringsheftene bestod av kort som kunne klippes av når man kjøpte en vare. Slik skulle alle være sikret et minimum i perioder med matknapphet. Det var egne rosa hefter for barn under 7 år. For voksne skulle 2 merker kakao/sjokolade á 50 gram vare i 6 uker. Voksne kunne maksimalt få 1,2 kg rent kjøtt fordelt over 2 uker. Legg merke til at fisk, som Norge er selvforsynt med, ikke er oppført blant de rasjonerte matvarene på plakaten.

Plakaten og heftene er laget av staten og sendt ut til kommunene på 1970-1980-tallet. Men i 2004 ble rasjoneringsberedskapen for matvarer i kommunene avsluttet. Over hele landet ble millioner av rasjoneringshefter sendt til destruksjon. Begrunnelsen for nedleggingen av denne typen beredskap var dels begrunnet med at systemet ikke ville ha fungert etter intensjonen i større kommuner, og dels fordi man ikke lenger kunne se noen overhengende trussel. Som avdelingssjef ved beredskapsetaten i Oslo uttalte til Aftenposten i 2004: «Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991 og var ingen trussel lenger».

Vi får håpe at det fortsatt er grunn til optimisme, selv om det ofte er bra å være forberedt på det uventede.

Bjørn Ole Hovda

 

Kilder:

Lov om forsynings- og beredskapstiltak av 14. des. 1956.

«Faren over», nettartikkel i Aftenposten, publisert 11.aug. 2004 12:14, [http://www.aftenposten.no/iriks/Faren-over-6313203.html].

«Månedens dokument september 2002 / September 1952: Fri flyt av kaffe og sukker», nettartikkel på www.arkivverket.no, [http://www.arkivverket.no/manedens/sept2002/rasjonering.html].