INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Navneendring

En av svært få kommuner som har endret navn uten at det har skjedd en sammenslåing, er Stavern kommune. Ved opprettelsen i 1838 het den Fredriksvern kommune etter flåtebasen, men det gamle navnet på stedet før 1799 var Stavern.

I 1929 fikk kommunen et forslag fra Kirkedepartementet om at den burde skifte navn tilbake til Stavern. Dette var trolig en del av fornorskingsprosessen av språk og stedsnavn som foregikk på den tiden.

Den 25. februar ble det holdt folkeavstemning. Det var i kommunen 593 stemmeberettigete. Av disse stemte 176 for Stavern og 143 for Fredriksvern.

Kongelig resolusjon av 16. august 1929 om endringen ble meddelt fra Justis- og Politi-departementet. Den skulle gjelde fra 1. januar 1930.