INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Lattermild førjulstid i Nore og Uvdal julen 1983

I teknisk etats arkiv fant vi spor etter en lattermild førjulstid i 1983. Lensmannskontoret hadde utarbeidet et forslag til rebardunering av det kommunale juletreet. Det blir presisert at forslaget er utarbeidet på den for staten billigste måte, nemlig på fritiden.

Forslag til rebardunering av det kommunale juletre (Råskisse). (Pdf)

Teknisk etat mener det foreslåtte feste i en lys blå VW KT-21014 vurderes som noe ustabilt og foreslår å forsterke veggen på kommunehuset slik at bardunfeste blir bedre. Som et midlertidig tiltak kan vinduene i ekspedisjonen blendes av slik at de ansatte slipper belastningen med å se på et skjevt juletre.
Brev fra teknisk etat til Nore og Uvdal lensmannskontor. (Pdf)

Lensmannen i Nore og Uvdal hadde en rekke kommentarer og innvendinger til teknisk etats forslag til løsning på problematikken rundt juletrebarduneringen. Allerede sammen dag sender de et fyldig svar. Brev fra lensmannen i Nore og Uvdal til teknisk etat. (Pdf)

Sentraladministrasjonen ønsket en medisinsk sakkyndig vurdering før saken kunne legges frem for formannskap/kommunestyre. Brevet oversendes følgelig til distriktslegen sammen med en samlet vannprøve fra lensmannskontoret.
Brev fra sentraladministrasjonen til distriktlegen. (Pdf)

På selveste juleaften kommer svaret fra distriktslegen med grundig vurdering av de helsemessige konsekvensene av juletrebarduneringen.

  1. Venstrevridde juletrær -vurderes som bra ettersom hjertet er på venstre side.
  2. Gule, blå og juletrelys – de gule vurderes helsemessig tvilsomme og bør utgå. De blå virker deprimerende og nedsetter seksualfunksjonen som vil være ekstra uheldig i den verste mørketiden. Røde lys av livets farge er helt å foretrekke. Det skal virke stimulerende og bidra til å bevare sinnets munterhet. (Sitat Freia melkesjokolade)
  3. Klaustrofobifaren – er reell og kan ikke undervurderes. Distriktslegen hevder også at lidelsen skal være ekstra utbredt i lensmannsetaten.

Brevet avsluttes med en kort analyse av den vedlagte samleurinprøven som hverken inneholdt sukker eller eggehvite. Ved konsultasjon hos dyrlegen fikk han opplyst at det kunne se ut som en av de ansatte skulle ha valper i februar/mars. Prøvesvaret var noe usikkert og det ble anmodet om å sende inn nye separate prøver.
Brev fra distrikslegen til formannskapskontoret. (Pdf)