INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Julestønad til offentlige arbeidere og tjenestemenn

Før julen 1943 ble det sendt ut en del rundskriv om «Julestønad til offentlige arbeidere og tjenestemenn» Med utgangspunkt i den generelle prisøkning, vanskene med å skaffe forbruksvarer, høye krav til produktivitet og lønnsstopp var det kommet krav fra Norsk Forbund for Offentlige Yrker om en stønad til jul.

Arbeidernes faglige Landsorganisasjon sendte henstilling til Finans- og Tolldepartementet. Dette resulterte i et telegram til Fylkesmannen i Vestfold fra Innenriksdepartementet som ble avskrevet og videresendt til Ramnes kommune 16. desember 1943: «Ordførere bes gjort kjent med kommunene anledning bevilge julegratiale en ukes lønn til kommunens arbeidere til funksjonærer som har en årslønn ikke over 4000 kroner og er familieforsørgere ¼ måneds lønn om beregningsmåten senere rundskriv».

I januar 1944 begynte Vestfold fylkes veivesen å røre på seg og krevde det samme for de kommunale veiarbeidere og veivoktere.

I våre dager er det vel stort sett slutt på julegratialer. Staten tar seg av det med «halv skatt» i desember.

 

Steinar Marvik