INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Innføring av talefilm i Hønefoss

Styret i Hønefoss kommunale kinematograf hadde 27. mars 1930 møte der de vedtok å gå over til «talefilm». Kostnader til ombygging av Maskinhuset ble beregnet til kr 1150,-, men de største kostnadene lå i innkjøp av lydmaskinen. Den hadde en pris på kr 12500,- eller kr 16000,-, alt etter type. I tillegg var det behov for nye kinomaskiner til kr 6000,-, men de måtte kjøpes uansett, da de gamle var utslitt.

Kostnadene ved overgangen skulle tas fra kinoens oppsparte midler. Formannskapet ville ha nærmere redegjørelse for utgiftene. Det var bl.a. pålagt at det måtte være to maskinister til stede. Hr. Gundhus skulle få opplæring. I tillegg ville pianisten frk. Frydenlund Holm bli overflødig. En periode ville det fremdeles bli kjørt stumfilmer og da måtte hun få betaling pr. forestilling.

Det ble gjort et forsøk på å beregne forskjellen i inntekt pr. 50000 besøkende for stumfilm eller lydfilm. Resultatet var at lydfilmen ville gi merinntekter på kr 2812,50. Billettprisen var tenkt satt opp fra kr.1,- til kr.1,25.

At det ikke er enkelt å innføre noe nytt har vi igjen bevis for i et avisoppslag fra mai 1930. I Danmark hadde det vært stor skuffelse over lydfilmen da folk flest ikke skjønte det som ble sagt. Løsningen skulle være at Norden måtte sette i gang en storstilt produksjon av lydfilm for det nordiske publikum. Dubbing og teksting var tydeligvis enda ikke påtenkt.

Steinar Marvik