INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

IKA Kongsbergs eldste dokument

Norges kommuner ble til ved de såkalte formannskapslovene av 14. januar 1837. Før dette hadde landet vært delt inn i prestegjeld og kjøpsteder. Nå ble kommunene egne administrative enheter. Norske kommunearkiver inneholder derfor, i all hovedsak, dokumenter fra tiden etter 1837 – med noen hederlige unntak.

Det eldste dokumentet som oppbevares hos IKA Kongsberg er et såkalt provsbrev – en kunngjøring av et vitneprov opptatt av lagmann Harald Håkonsson og ridder Gaute Eiriksson i Skiensysla. Brevet er datert 28. januar 1408.

Dokumentet er seglforbundet med et senere brev, datert 21. mai samme år. Begge er på pergament.

Et sammendrag av begge er gjengitt i Regesta Norvegica IX og trykket i sin helhet i Dimplomatarium Norvegicum XXI nr. 246 og 247.

www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?…

www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst_2016…

Begge dokumentene kommer fra Tønsberg kommunes arkiv.