INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Hundreårsfest 17. mai 1914 i Larvik

Grunnlovsjubileet i 1914 var i sin tid en stor begivenhet. På landsbasis var det nok verdensutstillingen på Frogner i Oslo som fikk mest oppmerksomhet, men også rundt i det hele land ble det feiret litt ekstra.

Larvik formannskap nedsatte den 7. februar 1914 en komité til ”festligholdelse av 17. mai 1914”. Etter å ha drøftet ”hva der bør gjøres for at vor Frihets og Selvstendighets Hundreaarsfest kan bli saa verdig som mulig”, kom de frem til følgende forslag:

  1. Bespisning av byens fattige – ca. 200 personer
  2. Utsmykking av enkelte gater og plasser, om kvelden bål på fjorden og fyrverkeri
  3. Forfriskninger til barnetoget
  4. Musikk – fyldigere enn ellers

Det hele ble anslått til å koste 1600 kroner.

Den store dagen startet med salutt fra ”Bødtkerbjerget”. Så gikk det slag i slag med musikk, bekransninger, tog og taler. Som foreslått ble det bespisning av en del av byens gamle i Festiviteten kl.14.00 før borgertogen avgikk fra Plassen ved Bryggen kl.16.30. Det var 14 lag og foreninger påmeldt. Disse ble oppstilt etter loddtrekning.

Underveis var det en stans på Torget for å ”avsløre” bautasteinen til Eidsvollsmennenes minne. Vel fremme i Bøkeskogen talte Doktor Bonnevie for Kongen, Rektor Sommerfelt for Dagen, Redaktør Næss for Stortingen og Fullmektig Clemens for Larvik.

Det ble sang og dans før fyrverkeri på Tollerodden kl.10.30 avsluttet den offisielle delen av festen.

Regnskapet til 17. maikomiteen viser en balanse på ca. 1913 kroner. Inntektene kom fra næringsliv og kommune mens utgiftene er bokført på de personer og firmaer som mottok pengene. Det er derfor vanskelig å si hva de forskjellige deler av feiringen har kostet. Det må uansett ha vært ganske storstilt da 1900 kroner på den tiden tilsvarte 2-3 vanlige årslønner.

Steinar Marvik