INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Elevforeningene Gevjon og Fraternitas ved Drammen gymnas

IKA Kongsberg har arkivene til mange av forløperne til det som ble fylkeskommunale videregående skoler i Buskerud – altså gymnasene. Sammen med arkivet fra Drammen gymnas fulgte det med både arkiver, litteratur og gjenstander fra de ærverdige gymnassamfunnene – blant annet en tilsynelatende ekte hodeskalle.

Gjenstandene og litteraturen ble returnert til skolen. I 2016 var vi så heldige å få lesesalsbesøk av Terje Røren og Liv Evju som hver for seg skrev om henholdsvis det mannlige og det kvinnelige gymnasiastsamfunnet ved Drammen gymnas – Fraternitas og Gevjon. Disse to arkivene har mange godbiter og mye interessant stoff som viser en borgerlig dannelseskultur blant unge elever som fra vår tids perspektiv blir svært eksotisk.

Vi har med velvilje fra forfatterne og redaktør av Rundt om Drammen fått tillatelse til på publisere artiklene på vår hjemmeside.

Tidsskriftet Rundt om Drammen nr. 4 2016

Liv Evju: Gymnassamfunnet Gevjon (Pdf)

Terje Røren: Fraternitas –Latinskolens gymnasiesamfunn på tidlig 1960-tall (Pdf)