INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Da grunnloven var 100 år – 17. mai 1914 i Kongsberg

I en gammel eske merket «diverse forordninger» finner vi arkivet etter Kongsbergs 17. mai-komité av 1914. På komitéens handleliste står det ikke bare krans, kaffe og sløyfer, men også sigarer og dynamitt. Dette skulle bli en minnerik dag.

Det trykte detaljerte programmet for dagen med ruten for skole- og folketoget.

I 1914 var grunnloven 100 år og i Kongsberg skulle dagen behørig feires. Dynamitten skulle brukes klokken 06.30 til salutt før nedleggelse av krans ved eidsvollsmannen Stenstrups grav. Her spilte Kongsberg Mandssangerforening en sentral rolle, og det var foreningens «hyttemester» som holdt talen. Klokken 09.30 gikk skoletoget etter oppsatt rute og endte sin ferd ved middelskolens lekeplass på Nymoen hvor det var tale og musikk av Guttemusikkkorpset. Etter festgudstjenesten midt på dagen var det sang av Mandssangerforeningen fra tribunen på Kirketorget, og atter salutt og musikk. Deretter gikk folketoget med to innleide musikkorps. Etter Festkomitéen og bystyret skulle de påmeldte «foreninger og korporationer» gå i rekkefølge fastsatt ved loddtrekning. Her gikk alt fra arbeiderforeninger, som Vaabenarbeidernes forening, til organisasjoner som Avholdslaget, Ungdomslaget, losjen Bergmanden, og det metodistiske ungdomslaget Epworth Liga. Etter de påmeldte foreningene fulgte det norske flagg, og deretter var det fritt frem for alle andre.

Rekkefølgen til de påmeldte foreningenes plassering i toget ble avgjort ved loddtekning. Her ser vi at Haandverksforeningen skulle få gå først blant disse.

På kvelden var det folkefest i Arbeidersamfunnet med musikk, konkurranser, turnoppvisning, teater («tablaa»), sang og dans. Som det står i møteboken: «De fleste Repræsentanter uttalte sin sympati for en saadan Festlighet». Det hele skulle kulminere med fyrverkeri klokken 23.00. Deretter fortsatte festen kun for voksne. Skolebarn fikk gratis inngang på festen, mens andre måtte kjøpe billett. I arkivet ser vi at det også var tradisjonelle leker med blant annet sekkeløp og tønneritt. Lokalet var utlånt under forutsetning av at Arbeidersamfunnet skulle få holde serveringen av øl (alkoholsvakt), mineralvann og lignende under festen. Det ble søkt politimesteren om dispensasjon for skjenking.

Kongsberg-forfatteren Magnus Brostrup Landstad (1876-1956) fikk 20 kroner fra komitéen for sin 17. mai-sang i anledning dagen. Landstad var en kjent revyforfatter og leilighetsdikter, og var barnebarn til den kjente salmedikteren med samme navn. Han kom til Kongsberg etter å ha blitt invitert til å skrive revyer for «Sommerteateret i Dyrmyhrskogen» . I «Dyhrmyrskogen» skal både Lalla Carlsen og Kirsten Flagstad ha fått sine debuter som revyartister.

 

Første siden av originalmanuskriptet til 17. mai-sang 1914. Dikteren Landstad fikk 20 kroner for arbeidet.

 

Bjørn Ole Hovda

 

Kilder:

Arkivet etter 17. mai-komiteen i Kongsberg i 1914.

«Den andre M. B. Landstad», nettartikkel i Dagen, publisert 17.09.2008. [http://www.dagen.no/Innenriks/Den_andre_M._B._Landstad-47188].

«Magnus Brostrup Landstad (1876-1956)», artikkel på Lokalhistoriewiki.no. (Nedlastet 12.05.2015). [https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Magnus_Brostrup_Landstad_%281876-1956%29].