INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Brår skole

Skoleloven av 1889 førte til store endringer i skolebarnas hverdag, særlig på landet. Det kom skjerpede krav til skolegangen. Omgangsskolene hadde ikke lenger livets rett.

Dette førte til høy aktivitet i kommunene med bygging av nye skoler ut over 1890-tallet. I Ramnes kommune hadde blant annet Brår skole behov for nybygg. De søkte i 1893 også om å få anskaffe 12 nye pulter.Året etter målte de opp veilengden mellom Brår og Kåbe for å kunne enes om et sentralt stad å bygge nytt skolehus. Vedtaket om å bygge ny skole for Brår og Kile kretser ved Brår kom allerede i juli 1894 og det ble oppnevnt en byggekomite.

Tegninger fra byggekomiteen forelå i september 1894. Etter behandling og revisjon i skolestyret ble de sendt til skoledirektøren. Kommentarer derifra ble presentert på møte i desember og i februar 1895 kom papirene tilbake med overtilsynets approbasjon.

Da gjensto bare et kostnadsoverslag som sammen med planene for skolebygget ble sendt til kommunestyret. Det ble der vedtatt å holde møte på Brår 19. mars 1895. Saken ble gjennomgått og byggeprosjektet vedtatt. Kostnadene ble satt til kr 4727,- hvorav Amtet skulle betale det halve.

I skolebudsjettet for 1896 var byggearbeidet oppført med kr 5600,-. Ut fra skoleprotokollen ser det ut til at nybygget var i drift fra høsten 1897. Merkelig nok er ikke noen del av byggesaken omtalt i møteboka for tilsynsutvalget.

Det var tydeligvis problemer med vannforsyning for byggekomiteen måtte i august 1896 utrede hvordan skolen skulle få vann. Byggeomkostningene var da oppe i kr 6500,-.

Så sent som i mai 1899 ble det oppnevnt en komite som skulle sørge for at skolen ble bordkledd og malt. Det skulle koste kr 950,-. Vannledningen var fremdeles et problem som måtte utbedres.

Kommunen har møtebøker for skolestyret og protokoller fra Brår skole, men lite saksarkiv og andre dokumenter fra denne tiden. En liten konvolutt med bilag 1900 inneholder noen kvitteringer merket «Inventar og læremidler». Det ble i mars 1900 gitt tillatelse til å kjøpe inn kateter, 6 pulter og noen løse benker. Kvittering fra Hans Forum 20. juni 1900 viser at skolekassen betalte kr 72,- for 6 pulter og kateter.

Steinar Marvik