INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Bilruter anno 1920

Tidlig i 1920 kom det tre søknader om kjøretillatelse på veier i Sauherad. Herredsstyret besluttet 16. mars 1920 ikke å anbefale kjøring på bygdeveiene i herredet. Hovedveiene kunne derimot trafikkeres på betingelse om kjørehastighet.

Den 26 km lange strekningÅrnes til Ulvenesset ble tillagt en kjøretid på 1 time. Den 16 km lange strekningen Ulvenesset til Seljord fikk også en kjøretid på 1 time på grunn av bakkete og svingete vei.

Videre betingelser var at der skulle kjøres med forsiktighet og hensynsfullhet mot de øvrige veifarende. Signalhornet skulle brukes flittig for at de andre veifarende i tide kunne bli varslet om automobilens ankomst og således få anledning til å velge et bekvemt møtested. Ønske om å kjøre på bygdeveien mellom Søboden og Akkerhaugen måtte opp til ny behandling.

Steinar Marvik