INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

17. mai feiring med futt i Sauherad

Det store jubileumsåret 1914 krevde litt ekstra innsats for å få til en fin markering av 17. mai. I Sauherad ble det valgt en komité på 4 personer på vegne av skolestyret. Litt senere kom det til 5 personer valgt av formannskapet, to valgt av Nes Jordbruksforening og to fra Nes Mållag. Det ble valgt en formann og i tillegg en nestformann for hvert sogn.

 

 

Komiteen gikk inn for to offisielle folkefester på henholdsvis Akkerhaugen og Farvolden. Skolebarna utstyrt med obligatoriske flagg og sløyfer skulle gå i tog fra hver sin møteplass til Saude kirke for gudstjeneste. Deretter skulle barna gå videre i tog til de to festplassene der det skulle være taler av lærer Klevar og Prost Jervell. Der skulle også være underholdning og bevertning.

Festen skulle avblåses kl. 20.00 med salutt. Her kommer trolig de vedlagte kvitteringer fra Nes og Akkerhaugen forbruksforeninger inn. Begge steder ble det kjøpt inn rikelig med dynamitt, tennperler og lunter. Dagen sluttet nok med et brak.

Den store festen fikk litt etterspill senere på året. Herredsstyret hadde da sett på utgiftene til arrangementet. Det hadde ikke blitt vedtatt noe budsjett. Komiteen hadde derfor betalt en del nødvendige utgifter av egne lommer og for øvrig prøvd å spare så godt de kunne.

Steinar Marvik