INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Kvinnestemmerett

Kvinnestemmerett.no er en nettutstilling laget til Stemmerettsjubileet 2013 og er et samarbeid mellom fem arkivinstitusjoner på Sør- og Østlandet. Disse er: Vestfoldarkivet, Aust-Agder kulturhistoriske senter, IKA Vest-Agder, Drammen byarkiv og IKA Kongsberg.

Full stemmerett kom gradvis og først i kommunal sektor. I 1910 fikk kvinner full stemmerett i kommunevalg. Men hvem var disse kvinnene og hvordan var prosessen? Her er det opplysninger om valgordninger, interessante enkeltpersoner, sterke kvinneforeninger, om valgdeltakelse og oversikter over innvalgte kvinner i de første årene av 1900-tallet.

Du finner utstillingen her: http://www.kvinnestemmerett.no/