INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Hva kan du finne i kommunale arkiver?

Hvis du søker etter utfyllende opplysninger om en person, kan du finne mye av interesse i et kommunalt arkiv. Det kan for eksempel være om utdannelse, økonomi, yrke og bosted. Hvor mye betalte de i skatt, og hvordan var nå den kommunale behandlingen da bestefar bygde huset? Også innenfor helse- og sosialsektoren, som for eksempel fattigvesenet, er det opplysninger som kan gi et utfyllende bilde av et levd liv.

For slektsforskere er det særlig skolearkivene og fattigvesenet som bør fange interesse. For å få oversikt over hva som befinner seg i IKA Kongsbergs arkiver, går du inn på fanen «Arkivkataloger» og finner din kommune. Dette er den mest presise veien inn til «Arkivportalen».

Det finnes ikke samlede opplysninger om en person. Det er derfor tidkrevende å sette sammen slike opplysninger. I kommunal sektor er foreløpig svært lite av materialet skannet og elektronisk tilgjengelig. Men den som leter, finner. Når det gjelder innsyn, er hovedregelen at taushetsplikten faller bort etter 60 år når ikke annet er bestemt i lov eller forskrift, mens det for saker av en mer personsensitiv karakter, som barnevern og adopsjon, er hovedreglen 100 år. Materialet skal uansett ikke misbrukes på en måte som kan skade, krenke eller såre noen identifiserbar person.

Ønsker du innsyn i noen av våre arkiver ber vi om at du sender en e-post til innsyn@ikakongsberg.no. På denne måten kan vi finne ut av hva du leter og hvor det er hensiktsmessig å starte.