INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

26. mars 2021

Versjon 1.1. – 26.3.2021 av «Veileder i deponering av papirarkiv og foto»

Det er gjort endringer i punktene 3.5. (lagt til mer utfyllende info om andre fysiske lagringsmedium enn papirarkiv og foto), 4.5.2. (lagt til info om fyllgrad i arkivbokser) og 4.7.2. (lagt til eksempel på utfylt deponeringsliste i ny mal). Vi oppfordrer alle til alle til alltid å bruke siste versjon av veilederen.

Les mer

11. mars 2021

Ekstra dato for kurs i grunnleggende offentlighetsrett

På grunn av stor pågang til vårt kurs i grunnleggende offentlighetsrett har vi satt opp kurset en ekstra dato. Det vil være kostnadsfritt for våre eiere å delta på kurset. Foredragsholder er juridisk rådgiver Merete Longva Bjerke. Dato: 8.april Klokkeslett: 9.30 – 11.30 Vennligst oppgi e-postadresse som skal benyttes under kurset ved påmelding. Av tekniske […]

Les mer

08. mars 2021

Invitasjon til kurs i grunnleggende offentlighetsrett – en juridisk innføring i offentlighetsloven.

IKA Kongsberg har gleden av å invitere arkivansatte i våre eierkommuner til et kurs i grunnleggende offentlighetsrett på Teams. Det vil være kostnadsfritt for våre eiere å delta på kurset. Foredragsholder er juridisk rådgiver Merete Longva Bjerke. Dato: 24. mars Klokkeslett: 9.30 – 11.30 Påmelding innen 18. mars til Postmottak@ikakongsberg.no Vennligst oppgi e-postadresse som skal […]

Les mer

25. februar 2021

Informasjon om åpningstid på lesesalen

Fra januar 2021 har vår felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg følgende åpningstider: Mandag 09.00 – 15.00 Tirsdag 09.00 – 17.3 Påsken 2021: Lesesalen er åpen mandag 29.03, men stengt tirsdag 30.03 Sommeren 2021: Alle arkivverkets lesesaler holder stengt uke 28, 29, 30 og 31 (12.07 tom. 08.08) Vær oppmerksom på følgende tiltak: Munnbind er […]

Les mer

22. februar 2021

Innkalling til ordinært representantskapsmøte

Representantskapet innkalles til ordinært møte onsdag 21. april 2021 kl. 14:00 – 15:30. Møtet avholdes på den digitale møteplattformen Teams. For å sikre at representantskapet er beslutningsdyktige, ber vi om svar på deltakelse fra valgt representant eventuelt vara. Send svar og deltakers e-postadresse til postmottak@ikakongsberg.no innen 7. april 2021. IKA Kongsberg Innkalling til ordinært representantskapsmøte […]

Les mer

18. februar 2021

Ny bevarings- og kassasjonsplan

I samarbeid med Horten kommune, Sandefjord kommune, Holmestrand kommune, Tønsberg kommune og Midt-Telemark har IKA Kongsberg utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan til bruk i våre kommuner.  Planen er ment som et utgangspunkt for videre bevarings- og kassasjonsarbeid i kommunene. Det vil bli sendt ut en kopi til hver enkelt kommune i den nærmeste fremtid. Det […]

Les mer

17. februar 2021

Ny veileder i deponering av papirarkiv og foto

Vi er glade for at en ny og mer detaljert veileder i arbeidet med deponering av papirarkiv og foto nå er klar. Målet med veilederen er å gi svar og forklaringer på alle gjengangere av spørsmål og utfordringer vi har møtt på de siste årene. Målgruppen vår er arkivledere og arkivansatte ute på virksomhetene hos […]

Les mer

01. februar 2021

Redusert åpningstid for lesesalen

Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg Frogs vei 44 3611 Kongsberg På grunn av korona har dessverre lesesalen inntil videre følgende åpningstider: Mandag 09.00 – 15.00 Tirsdag 09.00 – 17.30 Vær oppmerksom på følgende tiltak: Munnbind er påbudt for alle som oppholder seg i publikumsområdet. Alle gjester må bruke antibac ved ankomst. Alle […]

Les mer

27. januar 2021

Presentasjon fra eiermøte 27. januar

Årets eiermøte ble gjennomført på Teams. Styreleder Astrid Sommerstad presenterte og orienterte om selskapets strategiske arbeid. Her finner du presentasjonen som ble benyttet: Presentasjon til eiermøte 27. januar 2021 Her finner du nærmere informasjon om de fire strategiske satsingsområdene som ble presentert på eiermøtet: Informasjon om satsingsområdene  

Les mer

11. januar 2021

IKA Kongsbergs styre inviterer til digitalt eiermøte 27. januar 2021

IKA Kongsbergs styre inviterer til digitalt eiermøte 27. januar 2021 kl. 14 – 15.30. Eiermøtet er et uformelt forum hvor styret kan presentere og/eller diskutere problemstillinger og temaer med selskapets eiere. Det er ingen formelle krav til deltakelse fra eier, og det vil heller ikke bli ført referat eller protokoll. Invitasjon til eiermøte 27. januar […]

Les mer