INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

31. mai 2021

Ny retningslinje for PPT

IKA Kongsberg har sammen med PPT-OT for Numedal og Kongsberg, Midt-Telemark PPT og arkivledere i de respektive kommunene, utarbeidet ny retningslinje for elektronisk dokumentasjon i PPT.   Retningslinjen er et forslag og et utgangspunkt for hvordan kommunen kan ivareta sin dokumentasjon på best arkivfaglige måte. Prosjektgruppa håper at retningslinjen vil være et godt verktøy for […]

Les mer

03. mai 2021

Åpningstider Lesesal

Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg Frogs vei 44 3611 Kongsberg Åpningstider 15.09 – 14.05: Mandag 09.00 – 15.00 Tirsdag 09.00 – 17.30 Åpningstider 15.05 – 14.09: Mandag 09.00 – 15.00 Tirsdag 09.00 – 15.00 Lesesalen er stengt tirsdag 01.06 Sommeren 2021:  Alle arkivverkets lesesaler holder stengt uke 28, 29, 30 og 31 (12.07 tom. […]

Les mer

29. april 2021

Vi søker Java-utvikler/IT-rådgiver

Avdeling Arkivdanning & E-depot innehar blant annet spesialkompetanse på elektroniske arkiver og arkivrutiner. I bredt samarbeid med kollegaer internt og i andre arkivinstitusjoner, arbeides det både med konkrete problemstillinger, og med utvikling av felles rutiner og standarder. Avdelingen skal forestå rådgivning innenfor arkivdanning, elektronisk arkivering og bevaring av elektronisk arkiv. Vi har flere spennende utviklingsområder […]

Les mer

21. april 2021

Representantskapsmøtet 21. april 2021

IKA Kongsbergs ordinære representantskapsmøte blir avholdt digitalt på Teams 21. april 2021 kl. 14-15.30. Formell innkalling til møtet med saksliste ble sendt 19. februar 2021. Vedlagt her er saksdokumentene til møtet. Valgkomiteens innstilling vil bli ettersendt. Vi beklager sen utsendelse i forhold til tidligere oppgitt. For å sikre at representantskapet er beslutningsdyktige, ber vi om […]

Les mer

15. april 2021

Invitasjon til kurs i taushetsplikt

IKA Kongsberg har gleden av å invitere arkivansatte i våre eierkommuner til  kurs i taushetsplikt Teams. Det vil være kostnadsfritt for våre eiere å delta på kurset. Foredragsholder er juridisk rådgiver Merete Longva Bjerke. Dato: 12. mai Klokkeslett: 9.30 – 10.30 På grunn av stor interesse har vi satt opp et ekstrakurs 11. mai kl. […]

Les mer

26. mars 2021

Versjon 1.1. – 26.3.2021 av «Veileder i deponering av papirarkiv og foto»

Det er gjort endringer i punktene 3.5. (lagt til mer utfyllende info om andre fysiske lagringsmedium enn papirarkiv og foto), 4.5.2. (lagt til info om fyllgrad i arkivbokser) og 4.7.2. (lagt til eksempel på utfylt deponeringsliste i ny mal). Vi oppfordrer alle til alle til alltid å bruke siste versjon av veilederen.

Les mer

11. mars 2021

Ekstra dato for kurs i grunnleggende offentlighetsrett

På grunn av stor pågang til vårt kurs i grunnleggende offentlighetsrett har vi satt opp kurset en ekstra dato. Det vil være kostnadsfritt for våre eiere å delta på kurset. Foredragsholder er juridisk rådgiver Merete Longva Bjerke. Dato: 8.april Klokkeslett: 9.30 – 11.30 Vennligst oppgi e-postadresse som skal benyttes under kurset ved påmelding. Av tekniske […]

Les mer

08. mars 2021

Invitasjon til kurs i grunnleggende offentlighetsrett – en juridisk innføring i offentlighetsloven.

IKA Kongsberg har gleden av å invitere arkivansatte i våre eierkommuner til et kurs i grunnleggende offentlighetsrett på Teams. Det vil være kostnadsfritt for våre eiere å delta på kurset. Foredragsholder er juridisk rådgiver Merete Longva Bjerke. Dato: 24. mars Klokkeslett: 9.30 – 11.30 Påmelding innen 18. mars til Postmottak@ikakongsberg.no Vennligst oppgi e-postadresse som skal […]

Les mer

25. februar 2021

Informasjon om åpningstid på lesesalen

Fra januar 2021 har vår felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg følgende åpningstider: Mandag 09.00 – 15.00 Tirsdag 09.00 – 17.3 Påsken 2021: Lesesalen er åpen mandag 29.03, men stengt tirsdag 30.03 Sommeren 2021: Alle arkivverkets lesesaler holder stengt uke 28, 29, 30 og 31 (12.07 tom. 08.08) Vær oppmerksom på følgende tiltak: Munnbind er […]

Les mer

22. februar 2021

Innkalling til ordinært representantskapsmøte

Representantskapet innkalles til ordinært møte onsdag 21. april 2021 kl. 14:00 – 15:30. Møtet avholdes på den digitale møteplattformen Teams. For å sikre at representantskapet er beslutningsdyktige, ber vi om svar på deltakelse fra valgt representant eventuelt vara. Send svar og deltakers e-postadresse til postmottak@ikakongsberg.no innen 7. april 2021. IKA Kongsberg Innkalling til ordinært representantskapsmøte […]

Les mer