INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

20. september 2021

Er du vår nye økonomirådgiver?

Vi ønsker å styrke vår stab med en økonomirådgiver med god administrativ forståelse. Vi leter etter deg som har gode samarbeidsevner, og som trives med å arbeide i skjæringspunktet mellom fag og administrasjon. Du er en strateg som kan utvikle, forbedre og formidle vår økonomistyring. Du har god forståelse for detaljer, samtidig som du evner […]

Les mer

15. september 2021

Følg oss på Facebook og Instagram

Er du interessert i å følge med på hva som skjer hos oss på Kongsberg? Er du nysgjerrig på hva som finnes i arkivene våre? På Facebook og Instagram deler vi bilder og aktualiteter fra livet på innsiden av Archon og tidsaktuelle funn fra arkivene. Søk oss opp eller klikk her for Facebook eller her […]

Les mer

11. august 2021

Invitasjon til kurs i grunnleggende forvaltningsrett 1. september

Forvaltningsretten ligger som et bakteppe i alt kommunal forvaltning foretar seg. Grunnleggende kunnskap om dette er derfor svært viktig også for oss som jobber i arkivsektoren. Vi ønsker derfor å invitere arkivansatte i våre eierkommuner til et kurs i noen utvalgte temaer innen forvaltningsretten som inhabilitet, vedtaks- og partsbegrepet, saksbehandlingsregler, klageadgang med mer. Kurset vil […]

Les mer

31. mai 2021

Ny retningslinje for PPT

IKA Kongsberg har sammen med PPT-OT for Numedal og Kongsberg, Midt-Telemark PPT og arkivledere i de respektive kommunene, utarbeidet ny retningslinje for elektronisk dokumentasjon i PPT.   Retningslinjen er et forslag og et utgangspunkt for hvordan kommunen kan ivareta sin dokumentasjon på best arkivfaglige måte. Prosjektgruppa håper at retningslinjen vil være et godt verktøy for […]

Les mer

03. mai 2021

Åpningstider Lesesal

Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg Frogs vei 44 3611 Kongsberg Åpningstider 15.09 – 14.05: Mandag 09.00 – 15.00 Tirsdag 09.00 – 17.30 Åpningstider 15.05 – 14.09: Mandag 09.00 – 15.00 Tirsdag 09.00 – 15.00 Lesesalen er stengt tirsdag 01.06 Sommeren 2021:  Alle arkivverkets lesesaler holder stengt uke 28, 29, 30 og 31 (12.07 tom. […]

Les mer

29. april 2021

Vi søker Java-utvikler/IT-rådgiver

Avdeling Arkivdanning & E-depot innehar blant annet spesialkompetanse på elektroniske arkiver og arkivrutiner. I bredt samarbeid med kollegaer internt og i andre arkivinstitusjoner, arbeides det både med konkrete problemstillinger, og med utvikling av felles rutiner og standarder. Avdelingen skal forestå rådgivning innenfor arkivdanning, elektronisk arkivering og bevaring av elektronisk arkiv. Vi har flere spennende utviklingsområder […]

Les mer

21. april 2021

Representantskapsmøtet 21. april 2021

IKA Kongsbergs ordinære representantskapsmøte blir avholdt digitalt på Teams 21. april 2021 kl. 14-15.30. Formell innkalling til møtet med saksliste ble sendt 19. februar 2021. Vedlagt her er saksdokumentene til møtet. Valgkomiteens innstilling vil bli ettersendt. Vi beklager sen utsendelse i forhold til tidligere oppgitt. For å sikre at representantskapet er beslutningsdyktige, ber vi om […]

Les mer

15. april 2021

Invitasjon til kurs i taushetsplikt

IKA Kongsberg har gleden av å invitere arkivansatte i våre eierkommuner til  kurs i taushetsplikt Teams. Det vil være kostnadsfritt for våre eiere å delta på kurset. Foredragsholder er juridisk rådgiver Merete Longva Bjerke. Dato: 12. mai Klokkeslett: 9.30 – 10.30 På grunn av stor interesse har vi satt opp et ekstrakurs 11. mai kl. […]

Les mer

26. mars 2021

Versjon 1.1. – 26.3.2021 av «Veileder i deponering av papirarkiv og foto»

Det er gjort endringer i punktene 3.5. (lagt til mer utfyllende info om andre fysiske lagringsmedium enn papirarkiv og foto), 4.5.2. (lagt til info om fyllgrad i arkivbokser) og 4.7.2. (lagt til eksempel på utfylt deponeringsliste i ny mal). Vi oppfordrer alle til alle til alltid å bruke siste versjon av veilederen.

Les mer

11. mars 2021

Ekstra dato for kurs i grunnleggende offentlighetsrett

På grunn av stor pågang til vårt kurs i grunnleggende offentlighetsrett har vi satt opp kurset en ekstra dato. Det vil være kostnadsfritt for våre eiere å delta på kurset. Foredragsholder er juridisk rådgiver Merete Longva Bjerke. Dato: 8.april Klokkeslett: 9.30 – 11.30 Vennligst oppgi e-postadresse som skal benyttes under kurset ved påmelding. Av tekniske […]

Les mer