INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Arkivkataloger

IKA Kongsberg er arkivdepot for våre eierkommuner. Våre eiere skal nå ha deponert alle administrative arkiver som er eldre enn 25-30 år.

Modum, Sandefjord, Bamble, Skien, Porsgrunn, Kragerø, Drangedal og Krødsherad kommuner ble medeiere i selskapet etter vårt eksisterende arkivbygg var ferdigstilt. Arkivene til disse kommunene vil bli deponert så fort vi har kapasitet. 

Gjennom de årene vi har vært i virksomhet har vi ordnet og registrert arkiver i katalogprogrammet Asta og deretter lagt ut i den nasjonale arkivdatabasen Arkivportalen.

I en tid fremover vil vi få et etterslep med registrering slik at det vil være mer arkiv i vårt depot enn det som fremkommer i Arkivportalen. Ta kontakt med oss om nærmere opplysninger om dette.

Deponert arkivmateriale er tilgjengelig på vår felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg. Her finner du mer informasjon om lesesalen.

Arkivskaper Historiske arkiver registrert i Arkivportalen
(Eksterne lenker)
Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune
Bamble kommune Stathelle kommune 1837-1963
Bø kommune Bø kommune
Drangedal kommune Drangedal kommune
Flesberg kommune Flesberg kommune
Flå kommune Flå kommune
Færder kommune

Nøtterøy kommune 18372017
Tjøme kommune 18372017

Fyresdal kommune Fyresdal kommune
Gol kommune Gol kommune
Hemsedal kommune Hemsedal kommune 
Hjartdal kommune Hjartdal kommune
Hol kommune Hol kommune
Hole kommune

Hole kommune 1977
Del av Ringerike kommune 19641976
Hole kommune 18371963

Holmestrand kommune

Hof kommune 18372017
Holmestrand kommune 19642017
Holmestrand kommune  18371963
Botne kommune 18371963

Horten kommune Horten kommune  1988
Borre kommune  18371987
Horten kommune  18581987
Åsgårdstrand kommune 18371964
Kongsberg kommune Kongsberg kommune 1964
Kongsberg kommune  18371963
Ytre Sandsvær kommune 19081963 
Øvre Sandsvær kommune  19081963
Sandsvær 18371907
Kragerø kommune Ikke deponert
Krødsherad kommune Ikke deponert
Kviteseid kommune Kviteseid kommune
Larvik kommune

Larvik kommune  19882017
Lardal kommune 18372017
Larvik kommune  18371987   
Stavern kommune  18371987             
Tjølling kommune  18371987
Brunlanes kommune  18371987
Hedrum kommune  18371987 

Modum kommune Ikke deponert
Nes kommune Nes kommune
Nissedal kommune Nissedal kommune
Nome kommune Nome kommune  1964
Holla kommune  18371963
Lunde kommune  18371963
Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune  1962
Nore og Uvdal kommune  18581900 
Uvdal kommune  19011961
Nore kommune  19011961
Porsgrunn kommune

Registrert, men ikke deponert
Porsgrunn kommune 1964
Porsgrunn kommune 18371963

Deponert
Brevik kommune 18371963
Eidanger kommune 18371963

Re kommune Re kommune 2002
Ramnes kommune 18372002
Våle kommune  18372002
Ringerike kommune Ringerike kommune  19641976
Hønefoss kommune  18511963
Tyristrand kommune  19161963
Norderhov kommune  18371963
Ådal kommune 18571963
Rollag kommune

Rollag kommune 1858
Rollag kommune 18371857

Sande kommune Sande kommune  
Sandefjord kommune

Sandefjord kommune 18381967 
Sandefjord kommune 19682017
Sandar kommune 18381967 
Andebu kommune 18372016
Stokke kommune 18372016

Sauherad kommune Sauherad kommune
Seljord kommune Seljord kommune
Siljan kommune Siljan kommune
Skien kommune Skien kommune
Gjerpen kommune 1837-1963  
Svelvik kommune

Overført til Drammen byarkiv:
Svelvik kommune  1964
Svelvik kommune  18451963
Strømm kommune  18381963 

Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune 
Tinn kommune Tinn kommune  1964
Tinn kommune  18371963
Hovin kommune  18861963
Tokke kommune Tokke kommune  1964
Lårdal kommune  18371963
Mo kommune  18371963 
Tønsberg kommune Tønsberg kommune 1988
Tønsberg kommune 18371987
Sem kommune 18371987 
Vinje kommune Vinje kommune  1964
Vinje kommune 18371963
Rauland kommune  18601963 
Ål kommune Ål kommune