INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Tjenestetilbud – preservering

Håndtering av muggsoppinfisert arkivmateriale stiller spesielle krav til kompetanse, samt til fysisk oppbevaring. IKA Kongsberg huser et nytt og moderne anlegg for rensing av skitne og/eller mugginfiserte papirarkiv.

Vår muggsaneringsavdeling består av et saneringsrom med to avtrekksskap for tørrsanering, samt et «venterom» på 65 kvm hvor mugginfisert materiale kan oppbevares trygt frem til sanering. Muggsaneringsavdelingen har adskilt ventilasjonsanlegg fra resten av bygget.

IKA Kongsberg tilbyr følgende tjenester innen muggsanering:

  • «Venterom» for mugginfisert arkivmateriale
  • Sanering av muggskadde arkiver til kostpris for våre eiere
  • Rådgiving i forhold til forebygging
  • Rådgivning i forhold til håndtering av muggsopp i arkivet