INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Tjenestetilbud – preservering

Preservering er samlebetegnelsen på tjenesteområdet som omhandler muggsanering, digitalisering av skadet og skjørt arkivmateriale, håndtering av skadedyr og forebyggende konservering.
Håndtering av muggsoppinfisert arkivmateriale stiller spesielle krav til kompetanse, samt til fysisk oppbevaring. IKA Kongsberg huser et moderne anlegg for rensing av skitne og/eller mugginfiserte papirarkiv.
Vår muggsaneringsavdeling består av et saneringsrom med to avtrekksskap for tørrsanering, et rom for digitalisering av mugginfisert arkivmateriale, samt et «venterom» på 65 kvm hvor mugginfisert materiale kan oppbevares trygt frem til sanering. Muggsaneringsavdelingen har adskilt ventilasjonsanlegg fra resten av bygget.

 

IKA Kongsberg tilbyr følgende tjenester innen preservering:
• «Venterom» for mugginfisert arkivmateriale
• Rådgiving i sammenheng med forebyggende konservering, skadedyr i arkivet, og håndtering av mugginfisert materiale
• Mugg – rensing og digitalisering
• Frysing av arkivmateriale