INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Tjenestetilbud -foto

Fotografisk materiale er arkiv på lik linje med de tradisjonelle papirbaserte arkivene. Vi ser på det som viktig at de historiske bildene blir registrert, katalogisert og tatt vare på for ettertiden. Vi ønsker også å sørge for at de digitale bildene som skapes i dag, blir behandlet på en måte som gjør at de vil være både til nytte og glede for fremtidige generasjoner. I vårt nybygg har vi innredet et eget magasin på 47 kvm til fotoarkiver.

IKA Kongsberg tilbyr følgende tjenester innen foto:

  • Magasinplass for fotoarkiv
  • Ordning av fotoarkiv
  • Publisering av katalogopplysninger på Arkivportalen
  • Digitalisering av fotoarkiv til kostpris
  • Rådgivning i forhold til fotoarkiv