INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Tjenestetilbud -digitalisering

IKA Kongsberg har bygd opp en moderne digitaliseringsavdeling med profesjonelt utstyr for å kunne tilby våre eiere digitalisering av alle typer papirarkiver. I ordningsrommet på Archon er det satt av stor plass til dette formålet.

Som en del av tjenestetilbudet tilbyr IKA Kongsberg å digitalisere papirarkiver for våre eiere. Slike prosjekter gjør vi til kostpris og skal avtales spesielt med hver enkelt kommune.

I tillegg vil vi jobbe kontinuerlig med å digitalisere og tilgjengeliggjøre arkivmateriale av bredere allmenn interesse. Dette er et arbeide som vil gå over tid og som inngår i eiertilskuddet.

I bredt samarbeid med resten av fagmiljøet har vi utarbeidet gode felles rutiner og standarder for dette arbeidet.

IKA Kongsberg tilbyr følgende tjenester innen digitalisering:

  • Digitalisere og indeksere hele arkivserier til kostpris for våre eiere
  • Digitalisering av arkivserier av spesiell allmenn interesse
  • Rådgivning til våre eierkommuner ved digitaliseringsprosjekter