INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Tjenestetilbud -depot

IKA Kongsberg er eiernes depot for eldre og avsluttede arkiver. Etter arkivlova med forskrifter skal arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål til arkivdepot når arkivmaterialet er ca. 25-30 år gammelt (eldre arkiv), eller når organet er nedlagt (avsluttet arkiv).
IKA Kongsbergs nye magasin oppfyller alle arkivlovens krav til arkivdepot.

IKA Kongsberg tilbyr følgende tjenester innen depot:

 • Magasinplass for eldre og avsluttede arkiver. Dette gjelder både administrativt arkiv, rettighetsdokumentasjon og fotoarkiver
 • Betjening av deponert arkiv for våre eiere, forskere og publikum for øvrig. Betjening kan utføres pr. e-post, brev, telefon eller på lesesal
 • Ordning og katalogisering av deponerte arkiver
 • Publisering av deponert arkiv på Arkivportalen
 • Rådgiving knyttet til håndtering og oppbevaring av fysiske arkiver
 • Kurs og opplæring for kommunens ansatte i arkivfag og relevant lovverk
 • Ordning av ikke betjenbare arkiv til kostpris
 • Sanering av mugginfiserte arkiver til kostpris
 • Digitalisering av muggskadet arkiv til kostpris
 • Frysing av mindre mengder arkiv med skjeggkre eller fuktskader til kostpris
 • Bistand med deponeringer til kostpris