INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Tjenestetilbud -elektronisk depot

Digitalt skapte arkiver skal på lik linje med arkiver skapt på papir, deponeres ved IKA Kongsberg, og vårt nye bygg Archon er tilrettelagt for også denne typen deponeringer. Vi har stor kapasitet på serverrom og det er investert i infrastruktur som skal kunne sikre, og på sikt tilgjengeliggjøre, eierkommunenes digitale arkiver.

Sikring og bevaring av disse arkivene krever også mye spesialkompetanse. I bredt samarbeid med kollegaer, spesielt gjennom KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter) arbeides det både med konkrete problemstillinger, og opparbeidelse av felles rutiner og standarder. Gjennom dette samarbeidet sikrer vi også eierkommunenes deponerte arkiver i felles digitalt depot, for å kunne opprettholde sikkerhetskopier av materialet på best mulig måte.

Ved behov for deponering av elektronisk skapt arkivmateriale må det gjøres en skriftlig avtale med rådgiver på IKA Kongsberg. Ta kontakt med Pelle Iversen på epost: pelle@ikakongsberg.no, for avtale og informasjon.

IKA Kongsberg tilbyr følgende tjenester innen elektronisk depot:

  • Rådgivning ved planlagt avslutning og periodeskille
  • Rådgivning angående uttrekk og deponering
  • Mottak og testing av uttrekk
  • Sikring og bevaring av deponert materiale
  • Katalogisering av deponert materiale