INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Tjenestetilbud – Arkivdanning

Arkivdanning er den delen av arkivfaget som tar for seg de prosessene som fører til at arkiver blir skapt. Fagområdet konsentrerer seg derfor i stor grad om å organisere dokumentflyt og dokumentproduksjon, skape gode rutiner tilpasset de enkelte brukergrupper, og å dokumentere disse rutinene på en måte som gjør at både dagens og ettertidens brukere av arkivet får en best mulig forståelse av hvordan arkivet har blitt til.

IKA Kongsberg tilbyr følgende tjenester innen arkivdanning:

  • Rådgiving knyttet til arkivdanningsrelaterte problemstillinger
  • Prosjektdeltakelse og rådgiving i forhold til utvikling/revisjon av arkivplaner
  • Prosjektdeltakelse og rådgiving i forhold til omorganisering av arkivtjenesten
  • Prosjektdeltakelse og rådgiving i forhold til innføring av elektronisk arkiv
  • Kurs og opplæring av kommunens ansatte i arkivfag og relevant lovverk
  • Prosjektledelse til arkivrelaterte prosjekter selges til eierkommunene for kostpris