INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

04. mai 2022

Utsatt representantskapsmøte 13. juni

Representantskapet i IKA Kongsberg innkalles til et nytt møte i representantskapet mandag 13. juni kl 9-11 på Teams.
Møte 26. april måtte avsluttes da vi var to representanter for få til å være vedtaksdyktige. Vi er et stort IKS med hele 39 eiere og vi er avhengige av at minst 26 møter.
Dere bes derfor merke dere tidspunktet, samt følgende:
– Når du trykker «godta» på kalenderinvitasjonen, er du påmeldt møtet.
– Dersom noe skulle komme i veien og du ikke kan møte allikevel, setter vi andre stor pris på om du sender din valgte vara i stedet.