INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

11. august 2021

Invitasjon til kurs i grunnleggende forvaltningsrett 1. september

Forvaltningsretten ligger som et bakteppe i alt kommunal forvaltning foretar seg. Grunnleggende kunnskap om dette er derfor svært viktig også for oss som jobber i arkivsektoren. Vi ønsker derfor å invitere arkivansatte i våre eierkommuner til et kurs i noen utvalgte temaer innen forvaltningsretten som inhabilitet, vedtaks- og partsbegrepet, saksbehandlingsregler, klageadgang med mer. Kurset vil være relevant uavhengig om du fatter enkeltvedtak eller ikke.

Kurset avholdes på Teams, og det vil være kostnadsfritt for våre eiere å delta på kurset.

Foredragsholder er juridisk rådgiver Merete Longva Bjerke.

Dato: 1. september

Klokkeslett: 9.30 – 11.30

Påmelding innen 27. august til Postmottak@ikakongsberg.no

Vennligst oppgi e-postadresse som skal benyttes under kurset ved påmelding.