INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

11. august 2021

Invitasjon til kurs i grunnleggende forvaltningsrett 1. september

Forvaltningsretten ligger som et bakteppe i alt kommunal forvaltning foretar seg. Grunnleggende kunnskap om dette er derfor svært viktig også for oss som jobber i arkivsektoren. Vi ønsker derfor å invitere arkivansatte i våre eierkommuner til et kurs i noen utvalgte temaer innen forvaltningsretten som inhabilitet, vedtaks- og partsbegrepet, saksbehandlingsregler, klageadgang med mer. Kurset vil […]

Les mer