INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

31. mai 2021

Ny retningslinje for PPT

IKA Kongsberg har sammen med PPT-OT for Numedal og Kongsberg, Midt-Telemark PPT og arkivledere i de respektive kommunene, utarbeidet ny retningslinje for elektronisk dokumentasjon i PPT.

 

Retningslinjen er et forslag og et utgangspunkt for hvordan kommunen kan ivareta sin dokumentasjon på best arkivfaglige måte. Prosjektgruppa håper at retningslinjen vil være et godt verktøy for våre eiere, og den vil kunne tilpasses den enkelte kommune og PP-tjeneste.

 

Vi benytter anledningen til å takke for godt og positivt samarbeid i prosjektgruppa.

Ny retningslinje for PPT