INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

29. april 2021

Vi søker Java-utvikler/IT-rådgiver

Avdeling Arkivdanning & E-depot innehar blant annet spesialkompetanse på elektroniske arkiver og arkivrutiner. I bredt samarbeid med kollegaer internt og i andre arkivinstitusjoner, arbeides det både med konkrete problemstillinger, og med utvikling av felles rutiner og standarder. Avdelingen skal forestå rådgivning innenfor arkivdanning, elektronisk arkivering og bevaring av elektronisk arkiv.

Vi har flere spennende utviklingsområder på gang og vi søker derfor

Java-utvikler / IT-rådgiver

Arbeidsoppgaver
• Utvikling og vedlikehold av løsninger både internt og for våre eiere
o Eks: Innsynssystemer, mottakssystemer
• Bidra i alle faser av utviklingsprosessen
• Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og kode
• Delta i avdelingens øvrige arbeid
• Delta i utviklingen av et godt faglig og sosialt miljø
Det tas forbehold om endringer i ansvar og arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner
• Du har utdannelse på bachelor eller mastergradsnivå innenfor IT, eller kombinasjon av IT-utdannelse og relevant erfaring.
• Arbeidserfaring med våre verktøy og metoder:
o Java
o SQL og NoSQL databaser
o Docker, Jenkins, Git, Maven
o Open Source fra Apache
• Kunnskap om e-ID, ID-porten
Egenskaper
• Praktisk forståelse, engasjement og evne til godt lagspill
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Fordel med kunnskap om offentlig sektor og arkivfag
• Være nøyaktig, strukturert og løsningsorientert
• Ha en sterk motivasjon og god forståelse for IT som fag
• Du er flink til å dele kunnskap med andre og bruker andres kunnskap til å videreutvikle deg selv

Vi tilbyr
• Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et godt samarbeidsmiljø
• Gode muligheter til å påvirke IT-utvikling i organisasjonen og for våre eiere
• Konkurransedyktige betingelser og pensjonsordning i KLP
• Fleksibel arbeidstid
• God oppfølging med fadder og individuell opplæring
• Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
• Nye og romslige lokaler i Kongsberg
• Muligheten til å være en del av et selskap i endring og utvikling, der IT-forståelse og kompetanse har en viktig rolle.
IKA Kongsberg skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at organisatorisk tilhørighet, stilling og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
IKA Kongsberg er medlem av Samfunnsbedriftene som arbeidsgiverorganisasjon.

Søknadsfrist 11.05.2021
Kortfattet søknad med CV sendes til postmottak@ikakongsberg.no
Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med Hans-Petter Sandvik, tlf. 917 51 396

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Stillingsannonse: IT-rådgiver_Java-utvikler (Pdf)