INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

29. april 2021

Vi søker Java-utvikler/IT-rådgiver

Avdeling Arkivdanning & E-depot innehar blant annet spesialkompetanse på elektroniske arkiver og arkivrutiner. I bredt samarbeid med kollegaer internt og i andre arkivinstitusjoner, arbeides det både med konkrete problemstillinger, og med utvikling av felles rutiner og standarder. Avdelingen skal forestå rådgivning innenfor arkivdanning, elektronisk arkivering og bevaring av elektronisk arkiv. Vi har flere spennende utviklingsområder […]

Les mer

21. april 2021

Representantskapsmøtet 21. april 2021

IKA Kongsbergs ordinære representantskapsmøte blir avholdt digitalt på Teams 21. april 2021 kl. 14-15.30. Formell innkalling til møtet med saksliste ble sendt 19. februar 2021. Vedlagt her er saksdokumentene til møtet. Valgkomiteens innstilling vil bli ettersendt. Vi beklager sen utsendelse i forhold til tidligere oppgitt. For å sikre at representantskapet er beslutningsdyktige, ber vi om […]

Les mer

15. april 2021

Invitasjon til kurs i taushetsplikt

IKA Kongsberg har gleden av å invitere arkivansatte i våre eierkommuner til  kurs i taushetsplikt Teams. Det vil være kostnadsfritt for våre eiere å delta på kurset. Foredragsholder er juridisk rådgiver Merete Longva Bjerke. Dato: 12. mai Klokkeslett: 9.30 – 10.30 På grunn av stor interesse har vi satt opp et ekstrakurs 11. mai kl. […]

Les mer