INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

26. mars 2021

Versjon 1.1. – 26.3.2021 av «Veileder i deponering av papirarkiv og foto»

Det er gjort endringer i punktene 3.5. (lagt til mer utfyllende info om andre fysiske lagringsmedium enn papirarkiv og foto), 4.5.2. (lagt til info om fyllgrad i arkivbokser) og 4.7.2. (lagt til eksempel på utfylt deponeringsliste i ny mal). Vi oppfordrer alle til alle til alltid å bruke siste versjon av veilederen.