INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

22. februar 2021

Innkalling til ordinært representantskapsmøte

Representantskapet innkalles til ordinært møte onsdag 21. april 2021 kl. 14:00 – 15:30.
Møtet avholdes på den digitale møteplattformen Teams.

For å sikre at representantskapet er beslutningsdyktige, ber vi om svar på deltakelse fra valgt
representant eventuelt vara. Send svar og deltakers e-postadresse til postmottak@ikakongsberg.no
innen 7. april 2021.

IKA Kongsberg Innkalling til ordinært representantskapsmøte  (PDF)