INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

18. februar 2021

Ny bevarings- og kassasjonsplan

I samarbeid med Horten kommune, Sandefjord kommune, Holmestrand kommune, Tønsberg kommune og Midt-Telemark har IKA Kongsberg utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan til bruk i våre kommuner.  Planen er ment som et utgangspunkt for videre bevarings- og kassasjonsarbeid i kommunene. Det vil bli sendt ut en kopi til hver enkelt kommune i den nærmeste fremtid.
Det vil stadig arbeides med oppdatering og tillegg til planen. Fortsettelse følger så følg med!
Bevarings- og kassasjonsplan. Versjon 1.0 2021 ( Intern lenke)