INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

17. februar 2021

Ny veileder i deponering av papirarkiv og foto

Vi er glade for at en ny og mer detaljert veileder i arbeidet med deponering av papirarkiv og foto nå er klar. Målet med veilederen er å gi svar og forklaringer på alle gjengangere av spørsmål og utfordringer vi har møtt på de siste årene. Målgruppen vår er arkivledere og arkivansatte ute på virksomhetene hos våre eierkommuner, og vi håper at veilederen skal bli nyttig som oppslagsverk.

Legg spesielt merke til at det har kommet nye maler for deponeringslister for både administrative arkiv, rettighetsdokumentasjon og fotoarkiv.

Både veilederen og de tilhørende vedleggene skal være dynamiske, og vil til enhver tid holdes oppdatert. Skriv gjerne ut et hefte til å ta med inn i arkivrommet når dere jobber, men sjekk også IKA Kongsbergs hjemmeside for å sikre deg at du har riktig versjon av veiledningen. Det vil etter hvert komme noen tilføyelser, og sannsynligvis flere bilder.

For å sette alt arbeidet med deponeringer inn i en større sammenheng, så har vi også tatt med noen innledende kapitler som vi håper vil bidra til en bredere forståelse for arkivarbeidet, før vi kommer til hovedsaken, som er «det praktiske deponeringsarbeidet».

Bruk veilederen godt, og si gjerne ifra hvis du savner noe eller har forslag til forbedringer.

Veileder i deponering av papirarkiv og foto (Intern lenke)