INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

11. januar 2021

IKA Kongsbergs styre inviterer til digitalt eiermøte 27. januar 2021

IKA Kongsbergs styre inviterer til digitalt eiermøte 27. januar 2021 kl. 14 – 15.30.
Eiermøtet er et uformelt forum hvor styret kan presentere og/eller diskutere problemstillinger
og temaer med selskapets eiere. Det er ingen formelle krav til deltakelse fra eier, og det vil
heller ikke bli ført referat eller protokoll.

Invitasjon til eiermøte 27. januar 2021  (Pdf)