INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

23. september 2020

Invitasjon til arkivlederseminar 21. oktober

Som tidligere varslet har vi på grunn av den pågående pandemien valgt å arrangere årets arkivlederseminar på Teams.
Arkivlederseminaret arrangeres 21. oktober kl. 9- 14, og det vil bli vederlagsfritt å delta. Meld deltagelse til postmottak@ikakongsberg.no innen 8. oktober. Gi oss beskjed dersom vi skal sende Teams-innkalling til annen e-postadresse enn den du benyttet ved påmelding. Nærmere informasjon vil bli sendt registrerte deltagere i god tid før seminaret.

Vi håper dere har forståelse for at seminaret arrangeres på denne måten i år, så krysser vi fingrene for at arrangementet kan gå som normalt i 2021.

Program

09.00-09.30 Velkommen. IKA informerer, Torleif Lind
09.30-10.15 Nye tjenestetilbud ved IKA Kongsberg:
Deponeringsbistand, Vibeke Hammerhaug
Personvernombud, Merete Longva Bjerke
10.15-10.30 Pause
10.30-11.30 Presentasjon av IKA Innsyn, Eimund Strøm
Rutine ved deponering av e-arkiv, Hans-Petter Sandvik
11.30-12.15 Lunsj
12.15-13.00 Ny veileder for deponering av papirarkiv og foto, Vibeke Hammerhaug
og June Wahl
13.00-13.15 Pause
13.15-14.00 Prosjekt Bevaring / Kassasjon, Bjørnar Bø