INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

06. desember 2019

Høring – NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Mandatet til Arkivlovutvalget som ble oppnevnt 1. september 2017 var blant annet å gjennomgå arkivloven og arkivforskriften og foreslå ny arkivlov eventuelt endringer i gjeldende arkivlov. NOU 2019:9 ble overlevert til Kulturdepartementet 2. april 2019. Formålet med høringen var å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast. IKA Kongsberg har sendt inn høringssvar på vegne av IKA Kongsberg og 42 eiere. Du lese alle høringssvarene på regjeringen.no