INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

21. oktober 2019

Vi søker avdelingsledere – to stillinger

Avdeling for Arkivdanning/E-depot har som hovedoppgaver å sørge for rådgiving knyttet til arkivrelaterte problemstillinger hos eierne, og å samle inn, behandle, bevare og tilgjengeliggjøre digitalt skapte arkiver fra eierne.

Avdeling for Arkivforvaltning har som hovedoppgaver å sørge for magasinstyring og deponering av papirbaserte arkiver, tilgjengeliggjøring og betjening av arkivene, ordning, registrering og aktiv formidling, samt preservering av arkivmateriale som er skadet.

Søknadsfrist: 11.11.2019

Søknad med CV sendes til: postmottak@ikakongsberg.no

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med fagleder Torleif Lind tlf. 992 79 635.

Her finner du fullstendig stillingsutlysning (Pdf)