INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

30. oktober 2019

Presentasjoner fra årets arkivlederseminar

Anna Malmø-Lund: NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø Ole Stian Hovland: Arkivplan – nye krav og forventningar Vanja Valjord Christensen: Arkiv 2020 sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylkeskommuner Bjørnar Bø: IKA Kongsbergs planer for arkivplan 2020 Vibeke Hammerhaug og Kristin B. Ølberg: Informasjon fra team magasinstyring og ordning Thomas M. Hansen: Digitalisering ved IKA Kongsberg Ann Tove Manshaus: Koordinering av privatarkivarbeidet i […]

Les mer

21. oktober 2019

Vi søker avdelingsledere – to stillinger

Avdeling for Arkivdanning/E-depot har som hovedoppgaver å sørge for rådgiving knyttet til arkivrelaterte problemstillinger hos eierne, og å samle inn, behandle, bevare og tilgjengeliggjøre digitalt skapte arkiver fra eierne. Avdeling for Arkivforvaltning har som hovedoppgaver å sørge for magasinstyring og deponering av papirbaserte arkiver, tilgjengeliggjøring og betjening av arkivene, ordning, registrering og aktiv formidling, samt […]

Les mer