INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

02. april 2019

Utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver er publisert

Arkivlovutvalget overleverte i dag sin utredning «NOU 2019:9 – Fra kalveskinn til datasjø» til Kulturdepartementet. Utvalget har utarbeidet utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, som er ment å avløse arkivlova fra 1999. Du kan lese utredningen på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-9/id2639106/sec2