INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

20. desember 2019

SLUTTRAPPORT – FRYSING AV PAPIRARKIVER SOM TILTAK MOT SKJEGGKRE

I 2017 ble IKA Kongsberg tildelt utviklingsmidler fra Arkivverket for å forske på frysing av papirarkiver som tiltak mot skjeggkre. Rapporten er nå ferdig og er tilgjengelig på våre nettsider. Vi håper rapporten kan være til nytte for arkivsektoren og andre som arbeider med forvaltning og bevaring av papirarkiver. Rapport -frysing av papirarkiver som tiltak […]

Les mer

16. desember 2019

VI SØKER AVDELINGSLEDERE

VI SØKER AVDELINGSLEDERE TIL AVDELING FOR ARKIVDANNING/E-DEPOT OG TIL AVDELING FOR ARKIVFORVALTNING Ønsker du å lede dyktige fagfolk, bidra til fine arbeidsdager og skape gode resultater? Da er dette en fantastisk mulighet for deg! Du finner stillingsutlysningen på Finn.no: http://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=165461472

Les mer

13. desember 2019

SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKT PUBLIKUMSTINGA DIGITALISERING

Pilotprosjektet skulle utvikle og prøve ut publikumsbestilt digitalisering av arkivstykker på papir som et supplement til arkivdepotets gratis kjernetilbud. Formålet var primært å øke tilgjengeligheten for publikum og å opprette et alternativ til ressurskrevende reiser til lesesalen. Det lå også til grunn at det som ble digitalisert samtidig skulle gjøres tilgjengelig for allmennheten. Prosjektet er […]

Les mer

06. desember 2019

Høring – NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Mandatet til Arkivlovutvalget som ble oppnevnt 1. september 2017 var blant annet å gjennomgå arkivloven og arkivforskriften og foreslå ny arkivlov eventuelt endringer i gjeldende arkivlov. NOU 2019:9 ble overlevert til Kulturdepartementet 2. april 2019. Formålet med høringen var å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast. IKA Kongsberg har sendt inn […]

Les mer

04. november 2019

Lesesalen er stengt 28.11

Vår felles lesesal med Statsarkivet er dessverre stengt torsdag 28.11. Vi bekleger eventuelle ulemper det måtte medføre.

Les mer

30. oktober 2019

Presentasjoner fra årets arkivlederseminar

Anna Malmø-Lund: NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø Ole Stian Hovland: Arkivplan – nye krav og forventningar Vanja Valjord Christensen: Arkiv 2020 sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylkeskommuner Bjørnar Bø: IKA Kongsbergs planer for arkivplan 2020 Vibeke Hammerhaug og Kristin B. Ølberg: Informasjon fra team magasinstyring og ordning Thomas M. Hansen: Digitalisering ved IKA Kongsberg Ann Tove Manshaus: Koordinering av privatarkivarbeidet i […]

Les mer

21. oktober 2019

Vi søker avdelingsledere – to stillinger

Avdeling for Arkivdanning/E-depot har som hovedoppgaver å sørge for rådgiving knyttet til arkivrelaterte problemstillinger hos eierne, og å samle inn, behandle, bevare og tilgjengeliggjøre digitalt skapte arkiver fra eierne. Avdeling for Arkivforvaltning har som hovedoppgaver å sørge for magasinstyring og deponering av papirbaserte arkiver, tilgjengeliggjøring og betjening av arkivene, ordning, registrering og aktiv formidling, samt […]

Les mer

08. august 2019

Invitasjon til arkivlederseminar 23.-24. oktober

Vi har gleden av å invitere til IKA Kongsbergs arkivlederseminar.

I år avholdes seminaret 23. – 24. oktober. Det faglige programmet finner sted i IKA Kongsbergs lokaler (Archon), mens overnatting blir på Quality Hotel Grand i Kongsberg sentrum.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til to interessante og lærerike dager på Kongsberg.

Les mer