INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

07. desember 2018

Barnevernssystem mot Noark5 kjerne

På oppdrag for kommunene Sandnes og Bamble har IKA Rogaland og IKA Kongsberg utarbeidet rapporten: «Barnevernsystem mot Noark5 kjerne. – Tilpassing og sektorspesifikke metadata for barnevernsektoren».
IKA Kongsberg og IKA Rogaland har på forespørsel fra sine respektive eierkommuner, Bamble og Sandnes, mottatt forespørsel om arkivfaglig bistand slik at disse kommunene kan ta i bruk Documaster sin frittstående Noark5 kjerne mot fagsystemet Visma Familia. Basert på Sigve Espeland ved IKA Rogaland sine erfaringer i forbindelse med arbeidet med SAMDOK-rapporten: «Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystem» (SAMDOK-2017), ble det laget en arbeidsplan for å støtte arkivtjenestene og barnevernet i Sandnes kommune og Bamble kommune for å nå dette målet. Tidlig i prosessen ble det også tydelig for sentrale aktører at i dette arbeidet vil det bli lagt for en dag viktig dokumentasjon som også andre kan få behov for. Vi ble derfor raskt enig om at det måtte skrives en faglig rapport som dokumenterer dette arbeidet.

IKA Kongsberg arbeider aktivt for å øke fagkompetansen både internt og i fagmiljøet forøvrig. Som aktiv medeier i samarbeidsorganet KDRS får IKA mulighet til å bidra i, og få være med på prosjekter og samarbeid som hever kompetansenivået og forståelsen av utfordringene rundt håndtering av arkiver i den digitaliserte forvaltningen. Gjennom å benytte konkrete oppdrag og datagrunnlag fra våre eiere, ønsker vi å opparbeide denne kompetansen direkte tilknyttet reelle utfordringer, og derigjennom opparbeide kompetanse for alle våre eiere.

Rapporten ble først publisert på KDRS sine hjemmesider.
Den publiserte rapporten har blitt bearbeidet basert på kommentarer fra Visma. Se vedlegg.
God lesning!
 
Her finner du:
Rapporten
Vedlegg: