INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

12. juni 2018

Stipend fra Arkivforbundet

IKA Kongsberg ved Anette M. Espelid og Henriette S. Øygarden søkte Arkivforbundet om støtte til hospiteringsopphold ved Byarkivet i Köln for å lære om brann, mugg og fukt i tilknytning til arkivmateriale. De er svært glade for å ha mottatt 17.500,- i støtte til prosjektet.

På Arkivforbundets nettsted leser vi at styret i Arkivforbundet har valgt å tildele følgende stipend:

  1. IKA Kongsberg ved Anette Myrestøl Espelid og Henriette Sagengen Øygarden mottar 17.500 krone
  2. IKA Østfold ved Antonia Reime Aabø mottar 17.500 kroner
  3. Danseinformasjonen ved Sigrid Øvreås Svendal mottar 15.000 kroner.

IKA Kongsberg ved Anette Myrestøl Espelid og Henriette Sagengen Øygarden vil på hospitering i byarkivet i Köln for å lære om brann, mugg og fukt. Statsarkivet i Köln skal være ledende på dette feltet.

IKA Østfold ved Antonia Reime Aabø vil reise på studietur med kurs i England for å lære om skjeggkre- og muggsopp problematikk.

Danseinformasjonen ved Sigrid Øvreås Svendal ønsker å få hjelp av Stiftelsen Asta til å ordne og registrere noen av privatarkivene i Dansearkivet. Herunder vil det være kompetanseoverføring og opplæring.  Dansearkivet sin samling av dansehistorisk materiale består blant annet av 56 privatarkiv og 70 videointervju