INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

19. februar 2018

Innkalling til representantskapsmøte 4. mai

 

Representantskapet innkalles til ordinært møte 4. mai 2018 kl. 11.00 – 13.00. Møtet er i Archon, Frogs vei 48, Kongsberg.

Saksliste:

001/18: Opptelling av representantskapsmedlemmer

002/18: Godkjenning av innkalling

003/18: Valg av protokollkomité

004/18: Presentasjon fra selskapet

005/18:Årsmelding 2017

006/18: Regnskap 2017

007/18: Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2018

008/18: Selskapsavtale 2019

009/18: Budsjett og eiertilskudd 2019

010/18: Handlings- og økonomiplan 2019-2022

011/18: Valg av styre

012/18: Styregodtgjørelse

013/18: Valg av valgkomité 2018/2019

I etterkant av møtet inviteres representantene til åpningen av tilbygget – Archon 2. Det vil bli sendt en egen invitasjon til dette. I september 2018 vil vi invitere til eiermøte. Tema for møtet vil være eierfinansiering og kommune- og regionreformens konsekvenser for selskapet.

Sakspapir blir sendt i uke 14.

For å sikre at representantskapet er beslutningsdyktige, ber vi om svar på deltakelse fra valgt representant eventuelt vara.

Vi prøver å holde listen over valgte representanter oppdatert, men vi er avhengig av at endringer meldes til oss. Sjekk her om vi har riktig navn og e-postadresse til valgte representanter med vara:

https://ikakongsberg.no/wp-content/uploads/sites/9/2019/11/Valgte_representanter_2016-2019_9.pdf.

 Innkalling til representantskapsmøte 4. mai (Pdf)