INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

15. februar 2018

Invitasjon til arkivkurs 17.-18. april

Vi inviterer arkivansatte fra eierkommunene i Buskerud, Vestfold og
Telemark velkommen til kurs. Vårt nye arkivmagasin vil være klart
våren 2018, slik at vi igjen kan ta imot nye deponeringer. Hovedfokus for kurset vil
derfor være forberedelser til deponering av papir- og elektronisk arkiv.

Bindende påmelding per e-post innen 23. mars til: postmottak@ikakongsberg.no

Invitasjon til arkivkurs 17.-18. april (pdf)