INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

01. september 2017

Regjeringen oppnevnte utvalg som skal gjennomgå arkivloven

Dagens arkivlov ble til da offentlige dokumenter ble produsert, utvekslet og lagret i papirversjoner. Økt bruk av digitale digitale fag- og samhandlingssystemer i offentlig saksbehandling har ført til at mye dokumentasjon ikke fanges opp av de tradisjonelle arkivløsningene.

Les mer

29. august 2017

Stillingsutlysning – Rådgiver (IT-arkivar)

Vi ønsker å styrke arbeidet innen digitalt depot og søker to rådgivere (IT-arkivarer). Det er én fast stilling og én midlertidig stilling (inntil to år) – med mulighet for fast ansettelse.

Les mer

25. august 2017

Invitasjon til arkivlederseminar 24.-25. oktober

Vi har gleden av å invitere til IKA Kongsbergs arkivlederseminar.

I år avholdes seminaret 24.-25. oktober. Det faglige programmet finner sted i IKA Kongsbergs lokaler (Archon), mens middag og overnatting blir på Quality Hotel Grand i Kongsberg sentrum.

Les mer

29. juni 2017

KS har utarbeidet rapport og sjekkliste til bruk ved kommunesammenslåing

PA Consulting har bistått KS med gjennomføringen av utredningen «Konsekvenser av å endre kommunenummer».

Rapporten tar for seg følgende problemstillinger:

– Hva må typisk gjøres av endringer i en kommune som følge av å få tildelt nytt kommunenummer?

– Hvordan kan kommunene best gjøre disse endringene?

– Hvor mye ressurser vil det kreve av små, mellomstore og store kommuner?

Les mer

22. juni 2017

Stortinget vedtok ny arkivutredning

Tirsdag kveld vedtok Stortinget å iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer. Du kan lese mer om dette på arkivverkets nettsted.

Les mer

29. mai 2017

Dato for årets arkivlederseminar

Ã…rets arkivlederseminar var opprinnelig planlagt i mai/juni. Ettersom vi vet at mange har ansvar og oppgaver i forbindelse med valget til høsten, og valgopplæringen la beslag på mye tid på våren og forsommeren, har vi valgt å utsette hele arkivlederseminaret til høsten. Vi tar sikte på gjennomføring i uke 43, nærmere bestemt 24. og 25. oktober.

Les mer